Volgende vergadering adviesraad sociaaldomein 2019

Woensdag 5 Juni a.s. om 19.30 uur in Gemeenschapshuis The Chump in Hulten heeft de adviesraad haar volgende overleg.

Graag even aanmelden als u het overleg als toehoorder wilt bijwonen.
Onze agenda van dit overleg vind u  binnenkort pdf-logo hier.