Volgende vergadering adviesraad sociaaldomein 2019

Woensdag 9 oktober a.s. om 19.30 uur heeft de adviesraad haar volgende overleg.

Graag even aanmelden als u het overleg als toehoorder wilt bijwonen.
Onze agenda van dit overleg vind u binnenkort hier.