Signaal melden of openbare vergadering bijwonen?
neem contact op via onderstaand formulier.

U kunt als burger, hulpverlener (vrijwillig of professioneel) organisatie of vereniging signalen aan de Adviesraad melden.

De Adviesraad is geen belangenorganisatie en behandelt geen individuele klachten. De Adviesraad bespreekt binnengekomen meldingen in een adviesraadvergadering. Indien er over een onderwerp meerdere meldingen zijn kan sprake zijn van een signaal. Indien nodig neemt de Adviesraad een signaal mee in haar adviezen aan het college.

Soms kan een individuele melding ook aanleiding zijn om het eigen netwerk van de Adviesraad te bevragen of dit vaker voorkomt. Dan kan het zijn dan om een signaal gaat dat meegenomen wordt in een advies.

Uw kennis is onze input

Ook maken wij graag kennis met bewoners van Gilze Rijen die vanuit eigen betrokkenheid en ervaring input kunnen geven.
Betrokkenheid en ervaring als cliƫnt of diens verzorger/ mantelzorger met de zorg die in de gemeente Gilze en Rijen geboden wordt (Wmo/ Jeugdwet).

Wij nodigen nadrukkelijk ook jongeren uit om hun bijdrage te leveren.