Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Vergaderdata overzicht

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn niet "openbaar" .

U kunt alleen op uitnodiging van ons een (deel) van de vergadering als toehoorder of, op uw of ons verzoek, als (externe) deskundige bijwonen. 

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Rijen. Echter kunnen dit, indien gewenst, ook andere locaties zijn in een van de 4 kernen.

Notulen van onze vergaderingen zijn alleen beschikbaar voor leden van de adviesraad zelf. 

Op de website worden alleen de jaarverslagen en uitgebrachte adviezen en de reacties daarop gepubliceerd. Via onze nieuwsberichten komen de onderwerpen voorbij die in de vergadering besproken zullen worden.
Datum 


Locatie:

26-01-2022

Online

23-02-2022

Rijen - Gemeentehuis

30-03-2022

Rijen - Gemeentehuis

20-04-2022

Rijen - Gemeentehuis

18-05-2022

Rijen - Gemeentehuis

15-06-2022

Rijen - Gemeentehuis

13-07-2022

 Gilze - de Schakel      

14-09-2022

Rijen - Gemeentehuis

12-10-2022

Rijen - Gemeentehuis

16-11-2022

Rijen - Gemeentehuis

14-12-2022

Rijen - Gemeentehuis