Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Vergaderingen

Maandag 11 oktober 2021 a.s. om 19.30 uur heeft de adviesraad haar volgende overleg. Dit overleg is gezien de adviezen rondom het corona virus alleen voor leden van de Adviesraad Sociaal Domein. U kunt deze daarom niet als toehoorder bijwonen.

Onze agenda van dit overleg vind u hier.

U bent van harte welkom om de vergaderingen van de Advies Raad bij te wonen.
Wilt u zich aanmelden? Klik dan hier of stuur een e-mail naar info@adviesraadsociaaldomeingr.nl.


Vergaderdata Adviesraad

Locatie:

27-01-2021

Online

24-02-2021

Online

31-03-2021

Online

12-05-2021

Online

16-06-2021

Online

14-07-2021

Gilze - De Schakel

08-09-2021

Molenschot -  De Molenwiek

11-10-2021

Rijen - De Boodschap

10-11-2021

Gilze - De Schakel

15-12-2021

Rijen - De Boodschap