Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Vergaderingen overzicht

De vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein zijn "besloten" vergaderingen. 

U kunt alleen op uitnodiging van ons een (deel) van de vergadering als toehoorder of op uw of ons verzoek als (externe) deskundige bijwonen. 

De vergaderingen worden gehouden in het gemeentehuis van Rijen. Echter kunnen dit, indien gewenst, ook andere locaties zijn in een van de 4 kernen.

Notulen van onze vergaderingen zijn alleen beschikbaar voor leden van de adviesraad zelf. 

Op de website worden wel de jaarverslagen en uitgebrachte adviezen en de reacties daarop gepubliceerd.

Heeft u een vraag over het bijwonen van onze vergaderingen?  stuur een e-mail naar: info@adviesraadsociaaldomeingr.nl


Vergaderdata Adviesraad

Locatie:

26-01-2022

Online

23-02-2022

Rijen - Gemeentehuis

30-03-2022

Rijen - Gemeentehuis

20-04-2022

Rijen - Gemeentehuis

18-05-2022

Rijen - Gemeentehuis

15-06-2022

Rijen - Gemeentehuis

13-07-2022

       Gilze - de Schakel (o.v.)     

14-09-2022

Rijen - Gemeentehuis

12-10-2022

Rijen - Gemeentehuis

16-11-2022

Rijen - Gemeentehuis

14-12-2022

Rijen - Gemeentehuis