Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Nieuws


Terug naar overzicht

03-03-2020

Adviesraad Sociaal Domein groeit verder in haar taak

Weekblad Gilze Rijen 3 maart 2020
Dorpsteam zijn in oprichting, Zorgklik is gelanceerd en mag zeker nog verder doorgroeien. Verordeningen worden binnen de ABG-organisatie afgestemd en het Sociaal Team bereidt haar werkterrein uit binnen ABG. Er is veel te doen binnen de gemeente Gilze Rijen om de ondersteuning van haar inwoners te realiseren. De Adviesraad volgt die ontwikkelingen en springt in daar waar zij denkt dat noodzakelijk is om de zorg beschikbaar te krijgen/ te houden voor de inwoners die het nodig hebben.

In gesprek met beleidsambtenaren Jeugd
Afgelopen maand hebben de adviesraadleden, met jeugd als aandachtsgebied, gesproken met de beleidsambtenaren Jeugd. Onderwerpen die aan bod zijn gekomen: Jeugdzorg op het AZC, onderkomen jongeren in Gilze en de verordening Jeugd die binnen ABG zal worden afgestemd.
In de Jeugdwelzijnsraad binnen de regio Hart van Brabant blijken geen jongeren met ervaring in de jeugdzorg te zitten uit onze gemeente. De Adviesraad is gevraagd mee te werken aan de werving en heeft vervolgens vijf jongeren voorgedragen. Er zijn inmiddels gesprekken met hen gevoerd. Twee kandidaten zullen zitting nemen in de Jeugdwelzijnsraad. Alle vijf de jongeren wil de Adviesraad aan zich binden om zo ervaringen met de jeugdzorg van hen én hun netwerk op te kunnen halen.

Een nieuw gezicht op Wmo
De Adviesraad heeft kennisgemaakt met Manon van Helmond, de nieuwe beleidsambtenaar Wmo. Zij zal tevens als contactpersoon voor de Adviesraad functioneren.
Een aantal adviesraadleden met Wmo als aandachtsgebied is onlangs een gesprek met haar én de manager Sociaal Domein aangegaan.
De Adviesraad kreeg signalen dat er niet altijd door de aanvrager een verslag wordt ontvangen van een keukentafelgesprek. Voornamelijk in het geval dat er geen recht op een voorziening zou zijn. Zonder verslaglegging is het niet mogelijk bezwaar aan te tekenen. Dit is besproken, wordt nog schriftelijk gemeld en zal door de ambtenaren worden nagezocht. Zij geven aan dit niet te herkennen.
Ook bleek er sprake van slechte arbeidsomstandigheden bij een van de zorgaanbieders. Wie is daarvoor verantwoordelijk? Heeft dat consequenties gehad voor de kwaliteit van de zorg aan onze inwoners? Kunnen criteria bij aanbesteding worden bijgesteld om dit in de toekomst te voorkomen?
Kortom een goed gesprek, de Adviesraad houdt de vinger aan de pols.

Ja, daar is de Adviesraad voor
Signalen uit de gemeente Gilze Rijen m.b.t. zorg en ondersteuning bespreken wij met betreffende beleidsambtenaren. Als er zorgen blijven en er wordt ons inziens onvoldoende geluisterd naar de zorgen en/of onze suggesties dan kan dat leiden tot een advies richting het College van Burgemeester en Wethouders.Terug naar overzicht