Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.


De Adviesraad

De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders zowel gevraagd als ongevraagd over het beleid in het kader van onder andere de WMO en jeugdwet.

Het is goed om te weten dat wij niet kunnen en mogen ingaan op individuele zaken en behartiging. 

Wanneer er sprake is van meerdere meldingen van dezelfde strekking, pakken wij uiteraard deze signalen wel op.

Uw signalen en ervaringen zijn belangrijk!
Wij nemen alle signalen serieus en nodigen de bewoners uit onze 4 kernen ook uit die aan ons kenbaar te maken. 

Wij nodigen nadrukkelijk ook jongeren hier voor uit. Mail ons gerust!

Alle signalen en ervaringen die wij ontvangen worden discreet behandeld. 

Uw gegevens worden niet gepubliceerd. 
 Volgende vergadering adviesraad 

                    WOENSDAG 13 juli

Indien u iets aan ons kwijt wilt, schroom niet en mail ons! Dan kunnen wij het tijdig op de agenda plaatsen.

Vacatures 

                     Wij zijn nog op zoek naar

                kandidaten voor de Adviesraad !

- Adviesraadsleden


 

 

.