Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Adviezen 2021

Onderwerp

Advies

Reactie

  • Gevraagd regionaal advies m.b.t. inkoopstrategie Jeugdhulp Midden-Brabant 2022.
  • Gevraagd advies m.b.t. de concept beleidsnota statushouders en inburgeraars.