Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Adviezen 2018

Onderwerp

Advies

Reactie

  • Ongevraagd advies m.b.t. (de uitkomsten van) het cliëntervaringsonderzoek Jeugd 2016
  • Gevraagd advies wijzingen Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015
  • Ongevraagd advies m.b.t. (de uitkomsten van) het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Legenda 

Gevraagd Advies

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Adviesraad gevraagd over een beleidsplan, beleidskader, memo of ander document met beleidsregels een advies uit te brengen. Dit resulteert in een gevraagd advies.

Ongevraagd Advies

Diverse redenen kunnen, na overleg in de Adviesraad, reden zijn om een ongevraagd Advies aan Burgemeester en Wethouders aan te bieden.

Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • een signaal vanuit inwoners,
  • berichten in lokale of landelijke media die wijzen op een structureel probleem in het beleid, signalen vanuit belangenorganisaties,
  • veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van het sociaal domein vanuit de landelijke overheid,
  • aanpassingen in het regionale op het gebied van het sociaal domein die impact hebben voor inwoners uit onze gemeente.