Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Adviezen 2017

Onderwerp

Advies

Reactie

  • Verzoek om advies m.b.t. de Beleidsregels Jeugdwet gemeente Gilze Rijen 2017

  • ongevraagd advies inzake Regionale Koers Jeugd(hulp) en de lokale doorwerking daarvan
  • Ongevraagd advies inzake nieuwe afspraken over lichte ondersteuning 
  • Gevraagd advies "Beschikkingsvrij werken in het sociaal domein"
  • Memo concrete situaties sturen op ZIN in plaats van verstrekken van PGB
  • advies clientervaringsonderzoek
  • advies besluit maatschappelijke ondersteuning