Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Adviezen 2017

Onderwerp

Advies

Reactie

 • Verzoek om advies m.b.t. de Beleidsregels Jeugdwet gemeente Gilze Rijen 2017

 • ongevraagd advies inzake Regionale Koers Jeugd(hulp) en de lokale doorwerking daarvan
 • Ongevraagd advies inzake nieuwe afspraken over lichte ondersteuning 
 • Gevraagd advies "Beschikkingsvrij werken in het sociaal domein"
 • Memo concrete situaties sturen op ZIN in plaats van verstrekken van PGB
 • advies clientervaringsonderzoek
 • advies besluit maatschappelijke ondersteuning


Legenda 

Gevraagd Advies

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Adviesraad gevraagd over een beleidsplan, beleidskader, memo of ander document met beleidsregels een advies uit te brengen. Dit resulteert in een gevraagd advies.

Ongevraagd Advies

Diverse redenen kunnen, na overleg in de Adviesraad, reden zijn om een ongevraagd Advies aan Burgemeester en Wethouders aan te bieden.

Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • een signaal vanuit inwoners,
 • berichten in lokale of landelijke media die wijzen op een structureel probleem in het beleid, signalen vanuit belangenorganisaties,
 • veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van het sociaal domein vanuit de landelijke overheid,
 • aanpassingen in het regionale op het gebied van het sociaal domein die impact hebben voor inwoners uit onze gemeente.