Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Adviezen 2015

Onderwerp

Advies

Reactie

 • Ongevraagd advies m.b.t. de inhoud van artikel 5 lid 4c uit de verordening burgerparticipatie
 • Advies besluit Maatschappelijke Ondersteuning
 • Ongevraagd advies jeugdzorg n.a.v. persberichten d.d. 24-3-2015
 • Advies Ideeën waardering mantelzorg
 • Advies Privacy Protocol
 • Advies kadernotitie subsidiebeleid 2016-2019
 • Ongevraagd advies communicatie aan cliënten over jeugdhulp
 • Ongevraagd advies op de ambtelijke reactie op het advies van de Adviesraad betreffende het privacy protocol
 • Ongevraagd advies op de voortgangsrapportage drie decentralisaties
 • Ongevraagd advies loket sociaal domein
 • Ongevraagd advies op de reactie van de gemeente op ongevraagd advies genoemd onder punt 3


Legenda 

Gevraagd Advies

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Adviesraad gevraagd over een beleidsplan, beleidskader, memo of ander document met beleidsregels een advies uit te brengen. Dit resulteert in een gevraagd advies.

Ongevraagd Advies

Diverse redenen kunnen, na overleg in de Adviesraad, reden zijn om een ongevraagd Advies aan Burgemeester en Wethouders aan te bieden.

Redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • een signaal vanuit inwoners,
 • berichten in lokale of landelijke media die wijzen op een structureel probleem in het beleid, signalen vanuit belangenorganisaties,
 • veranderingen in wet en regelgeving op het gebied van het sociaal domein vanuit de landelijke overheid,
 • aanpassingen in het regionale op het gebied van het sociaal domein die impact hebben voor inwoners uit onze gemeente.