Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Adviezen 2015

Onderwerp

Advies

Reactie

 • Ongevraagd advies m.b.t. de inhoud van artikel 5 lid 4c uit de verordening burgerparticipatie
 • Advies besluit Maatschappelijke Ondersteuning
 • Ongevraagd advies jeugdzorg n.a.v. persberichten d.d. 24-3-2015
 • Advies Ideeën waardering mantelzorg
 • Advies Privacy Protocol
 • Advies kadernotitie subsidiebeleid 2016-2019
 • Ongevraagd advies communicatie aan cliënten over jeugdhulp
 • Ongevraagd advies op de ambtelijke reactie op het advies van de Adviesraad betreffende het privacy protocol
 • Ongevraagd advies op de voortgangsrapportage drie decentralisaties
 • Ongevraagd advies loket sociaal domein
 • Ongevraagd advies op de reactie van de gemeente op ongevraagd advies genoemd onder punt 3