Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Even voorstellen

Anthony Bisschops

Anthony Bisschops

Voorzitter Adviesraad / Web - Socialmedia ondersteuner

Prestatieveld Jeugd en WMO

Net als Ed ook een geboren hagenaar maar sinds 2000 woonachtig in deze prachtige gemeente. Naast mijn persoonlijke interesse op sociale vraagstukken met betrekking tot het sociale domein heb ik ook zakelijk ervaring met WMO en Jeugdhulpverlening. Het gehele jaar door is er tevens altijd wel een project waarbij ik vrijwillige aangesloten ben. Hierdoor sta ik dichtbij de doelgroep en hoop ik signalen op te halen die ik kan bundelen en deze wanneer nodig kan voorleggen aan de Adviesraad. Zodat we samen zorg kunnen dragen voor evenwichtig en geoptimaliseerde beleidsuitvoering binnen onze gemeente. Mijn affiniteit met socialmedia en websitebeheer komt daarnaast goed van pas om deze adviesraad nog beter naar buiten te laten treden, naar u.

Annet Nieuwland

Annet Nieuwland

Secretaris

Prestatieveld Ouderen, WMO

Als moeder van 4 inmiddels volwassen kinderen en oma van 6 kleinkinderen ben ik de laatste 10 jaar actief in de thuiszorg. Daarvoor heb ik kantoorwerkzaamheden gedaan binnen een vakcentrum voor de detailhandel. Ben analytisch ingesteld, eerlijk en accuraat en ga uitdagingen niet uit de weg. Door mijn kennis en vaardigheden te bundelen, ben ik er zeker van dat ik een goede aanvulling kan zijn binnen de Adviesraad van het Sociaal Domein.

Yvonne Somers

Yvonne Somers

Lid Adviesraad / dagelijks bestuur

Prestatieveld Jeugd en gezin

In mijn werk heb ik ervaren dat ondanks de ongetwijfeld goede bedoelingen van de verschillende hulpverlenende instanties men vaak onvoldoende in staat is de zorg en ondersteuning adequaat in te richten t.b.v. de cliënt (kind/ gezin). Ik zou willen bijdragen aan beleid dat leidt tot multidisciplinaire afstemming waardoor ondersteuning tijdig, gericht, betaalbaar én effectief kan leiden tot één aanpak die er toe doet.

Carla Aarts

Carla Aarts

Lid Adviesraad / Web - Socialmedia ondersteuner

Prestatieveld Jeugd, WMO

Ruim 25 jaar werkzaam binnen het Sociaal Domein in een andere gemeente in diverse functies zowel uitvoerend als leidinggevend en momenteel als coach en trainer, heb ik als uitvoerder te maken met gemeentelijk beleid. Maar hoe werkt dit in mijn eigen gemeente? Hulp vragend in mijn eigen gemeente, waar loop ik tegen aan? Hoe kun je alle partijen die zich aandienen binnen het Sociaal Domein optimaal samen laten werken voor de burger? Met mijn kennis, maatschappelijke betrokkenheid, inzet van mijn netwerk en een verbindende factor tussen mens en sociaal beleid, draag ik graag een steentje bij aan deze Adviesraad.

Liesbeth Koenen-Rakhorst

Liesbeth Koenen-Rakhorst

Lid Adviesraad

Prestatieveld Jeugd en WMO

Ik ben Liesbeth Koenen-Rakhorst, ik heb mij aangemeld voor de adviesraad sociaal domein, omdat ik iets wil bijdragen aan WMO en Jeugd in de gemeente Gilze en Rijen. Ik ben sinds 2008 woonachtig in de gemeente Gilze en Rijen, al ben ik er 4 jaar tussenuit geweest, omdat wij met ons gezin in Italië zijn gaan wonen. Maar sinds december 2018 weer terug en werk als begeleider in een begeleid wonenhuis voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Ik heb als vrijwilliger in Rijen meegeholpen een aantal mooie projecten op te zetten en ik ben één keer per week maatje voor een jongen, waar ik mee kook. Voordat ik naar Italië verhuisde was ik pubercoach en ADHD Coach en Counselor. Mijn interesse ligt bij de jeugdzaken en ik hoop dat ik hier een steentje aan kan bijdragen.