Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Verordening

Een gemeentelijke verordening is een vastgesteld algemeen verbindend voorschrift. Het is dus een wetgevende regeling op gemeentelijk niveau.

Lees hier de verordening van de Adviesraad Sociaal domein.