Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

vacatures bij de Adviesraad Sociaal Domein


Functie als lid van de Adviesraad

Als Adviesraadslid ben je, samen met je directe collega’s, verantwoordelijk voor het inbrengen van signalen vanuit het sociale domein. 

Ook bereid je samen de adviezen voor over diverse onderwerpen uit het sociale domein.


De Adviesraad als geheel is altijd eindverantwoordelijk voor de gestelde vragen of ingediende (ongevraagde) adviezen.


Er zijn ongeveer 10 adviesraadsvergaderingen per jaar. Daarnaast onderhoud je contacten met doelgroepen, bezoek je diverse bijeenkomsten elders of online. 

De leden van de Adviesraad ontvangen voor hun vrijwillige werkzaamheden een vergoeding volgens artikel 26 van de Verordening voorzieningen, wethouders, raads- en commissieleden.

Ben je geïnteresseerd?  laat het ons weten en mail ons! 

Ons secretariaat neemt dan contact met je op over de procedure die wij hiervoor hanteren.