Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
Wij zijn een onafhankelijke adviesraad van burgers en doen ons werk vóór burgers.

Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen is een onafhankelijke adviesraad van burgers en doet haar werk vóór burgers.

Iedereen heeft gedurende zijn levensloop wel eens hulp nodig.

Soms loopt een kind en zijn ouders tegen een probleem aan, of heeft iemand op leeftijd wat extra ondersteuning of een voorziening nodig om thuis te kunnen blijven wonen.

Woont u in Gilze en Rijen en heeft u of uw kind hulp vanuit de WMO of de Jeugdwet?
Dan heeft u te maken met het beleid van de gemeente in het kader van deze wetten.

De Adviesraad is vanuit het wettelijk kader de wijze waarop de gemeente Gilze en Rijen zorgt dat burgers uit de gemeente meedenken bij ontwikkeling van het beleid of bij het bijstellen van bestaand beleid.
De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid in het kader van de WMO en de jeugdwet.