Adviesraad Sociaal Domein Gilze&Rijen, Molenschot en Hulten

 

Adviesraad

De Adviesraad is vanuit het wettelijk kader de wijze waarop de gemeente Gilze en Rijen zorgt dat burgers uit de gemeente mee kunnen denken bij ontwikkeling of bij het bijstellen van bestaand beleid.

De Adviesraad adviseert het college van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd over het beleid in onder andere het kader van de WMO en de jeugdwet.


U mag uw opmerkingen, vragen, ideeën of andere tips en wetenswaardigheden altijd met ons delen. Mail gerust naar ons secretariaat: secretariaat@adviesraadsociaaldomeingr.nl